Reklamacje

Jak rozpatrywać reklamację w sklepie internetowym zgodnie z nowymi przepisami?

Reklamacje w sklepie internetowym należy rozpatrywać z tytułu rękojmi. Oznacza to, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem klienta za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili otrzymania towaru przez konsumenta oraz wady prawne dotyczące np. sytuacji, kiedy sprzedawca nie ma pełnych praw do obrotu rzeczą. Warto tutaj pamiętać o tym, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za wady, o których klient wiedział w chwili zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku uzasadnionej reklamacji klient może obecnie domagać się zwrotu pieniędzy, obniżenia ceny, wymiany lub naprawy rzeczy. Przy każdym roszczeniu sprzedawca ma prawo jednorazowo dokonać naprawy lub wymiany produktu, ale tylko jeśli jest w stanie zrobić to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Jeśli wada po takim zabiegu ujawni się ponownie, klient ma prawo żądać bezwarunkowo zwrotu kosztów.

Formularz Reklamacji Towarów
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl